Tsing Yi Alliance Church

Project: church

Scope: design + built

Location: Tsing Yi, Hong Kong

Year: 2012